Yr Utgorn - Côr Aelwyd Pantycelyn - Aur Dan y Miri (CD, Album)


Download Yr Utgorn - Côr Aelwyd Pantycelyn - Aur Dan y Miri (CD, Album)
2001
Label: Fflach Records - CD249H • Format: CD Album • Country: UK • Genre: Folk, World, & Country •


Sitemap

Fernando Mainardi - Sacro E Profano (Vinyl, LP), untitled - Klimek - Live in Ramallah (Vinyl, LP, Album), Yo Yo Man - The Rovers* - Wasnt That A Party (Vinyl, LP, Album), Boys Dont Smile (V1) - Presslaboys - Boys Dont Smile (Vinyl), Sonata In G Major K.426 - Wm. Neil Roberts - Baroque Harpsichord (Vinyl, LP), Dont Bring Me Down, Sonate En Ré Mineur L. 413 - Anne Queffélec Interprète Domenico Scarlatti - Treize Sonates (Vinyl, L, Seatbelt - Various - Eternal Traxx Vol. 3 (CD), Längst Verloren - Revolverheld - MTV Unplugged in drei Akten (CD, Album), God Bless The Child, Watching The Wildlife - Frankie Goes To Hollywood - Liverpool (CD, Album)

8 thoughts on “ Yr Utgorn - Côr Aelwyd Pantycelyn - Aur Dan y Miri (CD, Album)

  1. Explore releases from the Fflach Records label. Discover what's missing in your discography and shop for Fflach Records releases.
  2. Apr 23,  · Côr Aelwyd yr Ynys yn perfformio’r gân ‘Môn yw ein Bro’ ar lwyfan y Noson Lawen. Côr Aelwyd yr Ynys performing the song ‘Môn yw ein Bro’ on the Noson Lawen s.
  3. Pan Oedd Iesu Dan Yr Hoelion (Coedmor) - Wyn Ashton, Cor Orffews Treforus. Featured on 20 Ucha' Emynau Cymru / The Top 20 Best-Loved Welsh Hymns. More by Wyn Ashton. Gorau Corau Meibion Cymru / Best Of The Great Welsh Male Choirs - Cyfrol / Vol 1. More Wyn Ashton Music Duration: 4 min.
  4. Cerddoriaeth Gymreig o Gymru gan gwmni recordio Sain. Welsh Music from Wales from Sain Records.
  5. Côr meibion o ardal Bethesda, Gwynedd yw Côr y Penrhyn. Mae'n un o'r corau hynaf yng Nghymru ac yn perfformio amrywiaeth eang o ddarnau o Gymru a thu hwnt. Côr y Penrhyn is based in Bethesda, North Wales, it is one of the oldest choirs in Wales and perform a wide variety of .
  6. CÔR GLANNAU ERCH ar yr unig gopi y tybir sydd ar gael o’r record gorawl Gymraeg y soniwyd amdani yn rhifyn Gorffennaf o’r Utgorn. Medi/Hydref GWENLL Ï AN JONES â rhagor o hanesion o’r papurau newydd, y tro hwn yn y flwyddyn
  7. Pantycelyn - Lewys Wyn “Hawl yw cynnal iaith ein gwlad / yn wyneb grymoedd nerthol / fe safwn innau'n erbyn brad / a geiriau gwag prifysgol” Dyma gân gan Lewys Wyn (Yr Eira) a ysgrifennwyd fel ymateb i benderfyniad awdurdodau Prifysgol Aberystwyth i gau unig neuadd breswyl Gymraeg y brifysgol, Neuadd Pantycelyn, a hynny heb fawr o gyfiawnhad, ymgynghori nac unrhyw barch tuag at yr iaith.
  8. Côr Dre - Pan Gwyd yr Haul Sefydlwyd Côr Dre yn gan griw o bobl ifanc yng Nghaernarfon oedd a’u bryd ar ganu a chymdeithasu. Cynhaliwyd yr ymarferion cyntaf yng Nghapel Salem, Caernarfon gyda thua phymtheg aelod a thros y chwe blynedd ganlynol, denwyd nifer o aelodau newydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *